Една трета от поколение Z решава с кого се срещат въз основа на астрологията

One Third Gen Z Decides Who They Date Based Astrology

От Джейк Регистър

В продължение на хиляди години хората се обръщат към астрологията, езика на звездите, за насоки през възходите и паденията на живота. Астрологът може да изрази с думи неща, които сте знаели за себе си, семейството си, целите и взаимоотношенията си, но никога не би могъл да изрази вербално, доказвайки практиката като удобен инструмент за информиране на решенията за вашата работа, училище, любовен живот, нищо. И днес-когато всяка готина момиче дигитална марка изглежда има своя собствена колона и приложения като volume.mtv.com .