какво ще стане, ако закъснея за срещата си по телемедицина?

What If I M Late My Telemedicine Appointment

Аватарнаписано от Джес публикувано на 03 март 2020 г. 18:22

Поради големия брой пациенти и увеличаването на времето за изчакване е изключително важно да сте навреме за насрочената ви среща. Ако закъснеете, вашият доставчик на здравни услуги може да поиска да пренасрочите срещата си.

Моля, обърнете внимание, че вашият доставчик на здравни услуги може да завърши друго посещение, когато се свържете, така че не забравяйте да останете на разговора за няколко минути. Оценяваме вашето търпение и сътрудничество, докато чакате да се свържете с вашия доставчик на здравни услуги.