защо следващата ми доставка е толкова далеч?

Why Is My Next Delivery Far Away

Аватарнаписано от Джес публикувано на 04 юли 2018 г. 19:28 Вашият акаунт винаги ще показва датата, когато следващият ви комплект е настроен за обработка. Ако това е първият ви комплект и вече го подготвяме за вас, вашият акаунт ще показва датата, когато вторият ви комплект ще бъде готов за изпращане следващия месец.